نوشته‌هایی با برچسب "تاریخ پاریس"

پرواز 4721 - پاریس تهران- تاریخ انقلاب پرواز 4721 - پاریس تهران- تاریخ انقلاب

بهمن 1357. تحصن صدها روحانی در دانشگاه. گروهی از روحانیون مبارز تهران و مدرسین حوزه عملیه قم و نمایندگان روحانیت مبارز شهرستان ها از ساعت 9 صبح هشتم بهمن ماه، به عنوان اعتراض به بسته شدن فرودگاه و جلوگیری از بازگشت امام خمینی، در محل مسجد دانشگاه متحصن شدند. تعداد روحانیون مبارز از صبح تا ظهر به صدها نفر رسید. سخنگوی متحصنین به خبرنگاران گفت: به عقیده ما عدم بازگشت امام خمینی، نتیجه توطئه ای است که دولت طراح آن است. وی افزود: تحصن روحانیون تا بازگشت امام خمینی ادامه خواهد یافت. وقتی خبر بسته شدن فرودگاه ها به نوفل لوشاتو رسید، آیت الله خمین

پرواز 4721 - پاریس تهران- تاریخ انقلاب پرواز 4721 - پاریس تهران- تاریخ انقلاب

بهمن 1357. تحصن صدها روحانی در دانشگاه. گروهی از روحانیون مبارز تهران و مدرسین حوزه عملیه قم و نمایندگان روحانیت مبارز شهرستان ها از ساعت 9 صبح هشتم بهمن ماه، به عنوان اعتراض به بسته شدن فرودگاه و جلوگیری از بازگشت امام خمینی، در محل مسجد دانشگاه متحصن شدند. تعداد روحانیون مبارز از صبح تا ظهر به صدها نفر رسید. سخنگوی متحصنین به خبرنگاران گفت: به عقیده ما عدم بازگشت امام خمینی، نتیجه توطئه ای است که دولت طراح آن است. وی افزود: تحصن روحانیون تا بازگشت امام خمینی ادامه خواهد یافت. وقتی خبر بسته شدن فرودگاه ها به نوفل لوشاتو رسید، آیت الله خمین

پرواز 4721 - پاریس تهران - تاریخ انقلاب پرواز 4721 - پاریس تهران - تاریخ انقلاب

پرواز 4721 - پاریس تهران - تاریخ انقلاب یکشنبه 22 بهمن 1357. نبردهای خیابانی همچنان ادامه یافت. پادگان های لویزان و سلطنت آباد به دست مردم افتاد. مردم، کاخ شاه را هم به تصرف درآوردند. تمام کوچه ها و خیابان ها با کیسه های شن سنگربندی شده بود و محله های تهران به سنگرها و دژهای نظامی شباهت پیدا کرده بودند. نوجوانان و جوانان با چوب و چماق و کوکتل مولوتوف و اسلحه با بقایای حکومت می جنگیدند. روز پیروزی عصر روز 22 بهمن، مردم مبارز و انقلابی، رادیو و تلویزیون را تصرف می کنند. بختیار به مقصد نامعلومی فرار می کند. مردم با کمک تعدادی از کارکنان هواپ

پرواز 4721 - پاریس تهران - تاریخ انقلاب پرواز 4721 - پاریس تهران - تاریخ انقلاب

پرواز 4721 - پاریس تهران - تاریخ انقلاب یکشنبه 22 بهمن 1357. نبردهای خیابانی همچنان ادامه یافت. پادگان های لویزان و سلطنت آباد به دست مردم افتاد. مردم، کاخ شاه را هم به تصرف درآوردند. تمام کوچه ها و خیابان ها با کیسه های شن سنگربندی شده بود و محله های تهران به سنگرها و دژهای نظامی شباهت پیدا کرده بودند. نوجوانان و جوانان با چوب و چماق و کوکتل مولوتوف و اسلحه با بقایای حکومت می جنگیدند. روز پیروزی عصر روز 22 بهمن، مردم مبارز و انقلابی، رادیو و تلویزیون را تصرف می کنند. بختیار به مقصد نامعلومی فرار می کند. مردم با کمک تعدادی از کارکنان هواپ

پرواز 4721- پاریس تهران- تاریخ انقلاب پرواز 4721- پاریس تهران- تاریخ انقلاب

پرواز 4721- پاریس تهران- تاریخ انقلاب جمعه 20 بهمن. در اجتماع عظیمی که در دانشگاه تهران برای جانبداری از بازرگان برپا شده بود، بازرگان انقلاب ایران را پیروزمند توصیف کرد و گفت : (( حالا ملت باید در شبانه روز 48 ساعت کار کند. )). پنج نفر از سران ارتش که هویزر، ژنرال آمریکایی، آنان را به همکاری با هم و حمایت از دولت بختیار فرا خوانده بود، به ملاقات بختیار رفتند و مشکلات روحی سربازان و فرار از سربازخانه ها را بر شمردند. در این ملاقات، قره باغی (رییس ستاد)، بدره ای، ربیعی و حبیب اللهی (فرماندهان نیروهای سه گانه) و توفیقیان (قائم مقام وزیر جنگ) شر

پرواز 4721- پاریس تهران- تاریخ انقلاب پرواز 4721- پاریس تهران- تاریخ انقلاب

پرواز 4721- پاریس تهران- تاریخ انقلاب جمعه 20 بهمن. در اجتماع عظیمی که در دانشگاه تهران برای جانبداری از بازرگان برپا شده بود، بازرگان انقلاب ایران را پیروزمند توصیف کرد و گفت : (( حالا ملت باید در شبانه روز 48 ساعت کار کند. )). پنج نفر از سران ارتش که هویزر، ژنرال آمریکایی، آنان را به همکاری با هم و حمایت از دولت بختیار فرا خوانده بود، به ملاقات بختیار رفتند و مشکلات روحی سربازان و فرار از سربازخانه ها را بر شمردند. در این ملاقات، قره باغی (رییس ستاد)، بدره ای، ربیعی و حبیب اللهی (فرماندهان نیروهای سه گانه) و توفیقیان (قائم مقام وزیر جنگ) شر

پرواز 4721 - پاریس تهران- تاریخ انقلاب پرواز 4721 - پاریس تهران- تاریخ انقلاب

سه شنبه 26 دی ماه 57. شاه رفت. این عنوان درشت روزنامه های آن روز بود. پس از نخست وزیری بختیار، رفت و آمدهای سیاستمداران ایرانی و خارجی به نوفل لوشاتو شروع می شود. از ایران و کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکایی به سراغ آیت الله خمینی می روند و به ایشان می گویند:. -به رفتن شاه راضی شوید، زیرا آمریکا و ارتش را نمی شود شکست داد. آیت الله خمینی پاسخ می دهند:. شما به مردم کاری نداشته باشید، آنان جمهوری اسلامی را می خواهند. اگر بخواهید این مطلب را رسما بگویید،؛ شما را به مردم معرفی می کنم. ارتش از خودمان است، به آمریکا هم که مربوط نیست، شاه رفتنی

پرواز 4721 - پاریس تهران- تاریخ انقلاب پرواز 4721 - پاریس تهران- تاریخ انقلاب

سه شنبه 26 دی ماه 57. شاه رفت. این عنوان درشت روزنامه های آن روز بود. پس از نخست وزیری بختیار، رفت و آمدهای سیاستمداران ایرانی و خارجی به نوفل لوشاتو شروع می شود. از ایران و کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکایی به سراغ آیت الله خمینی می روند و به ایشان می گویند:. -به رفتن شاه راضی شوید، زیرا آمریکا و ارتش را نمی شود شکست داد. آیت الله خمینی پاسخ می دهند:. شما به مردم کاری نداشته باشید، آنان جمهوری اسلامی را می خواهند. اگر بخواهید این مطلب را رسما بگویید،؛ شما را به مردم معرفی می کنم. ارتش از خودمان است، به آمریکا هم که مربوط نیست، شاه رفتنی

پرواز 4721- پاریس تهران- تاریخ انقلاب پرواز 4721- پاریس تهران- تاریخ انقلاب

من توی دهن این دولت می زنم. امام در اولین سخنرانی خود در بهشت زهرا و بر مزار شهدا گفتند:. ما فقط قدم اول پیروزی را برداشتیم و دولت اگر تسلیم ملت نشود،. ملت او را به جای خود خواهد نشاند. تا زنده ایم نخواهیم گذاشت هستی ما به کام آمریکا برود. ما می خواهیم مملکت دارای نظام ناشی از ملت باشد . من به پشتیبانی ملت توی دهن این دولت می زنم. کاری نکنید مردم را به جهاد دعوت کنم . امام وعده معرفی دولت اسلامی در آینده ای نزدیک را به مردم می دهند. دولت موقت یکشنبه 15 بهمن سه روز بعد از بازگشت رهبر انقلاب به ایران و استقبال با شکوه مردم از وی، حجت الاسلام هاش

پرواز 4721- پاریس تهران- تاریخ انقلاب پرواز 4721- پاریس تهران- تاریخ انقلاب

من توی دهن این دولت می زنم. امام در اولین سخنرانی خود در بهشت زهرا و بر مزار شهدا گفتند:. ما فقط قدم اول پیروزی را برداشتیم و دولت اگر تسلیم ملت نشود،. ملت او را به جای خود خواهد نشاند. تا زنده ایم نخواهیم گذاشت هستی ما به کام آمریکا برود. ما می خواهیم مملکت دارای نظام ناشی از ملت باشد . من به پشتیبانی ملت توی دهن این دولت می زنم. کاری نکنید مردم را به جهاد دعوت کنم . امام وعده معرفی دولت اسلامی در آینده ای نزدیک را به مردم می دهند. دولت موقت یکشنبه 15 بهمن سه روز بعد از بازگشت رهبر انقلاب به ایران و استقبال با شکوه مردم از وی، حجت الاسلام هاش

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه