مسابقه داستان نویسی در تبیان نه؛ قرار نیست حتما نویسنده حرفه ای باشید. این جا همه داستان نویس اند؛کافی است کمی علاقه و استعداد داشته باشید. چطور و چگونه؟ این مطلب را تا انتها بخوانید. مجتبی شاعری - بخش ادبیات تبیان   قصه نوشتن مثل یک رویای هرگز ندیده است . آدم هایی که ندیده ایم ، جاهایی که نرفته ایم و حوادثی که هیچ وقت برایمان اتفاق نیافتاده اند . همه ی این ها را هزار بار و شاید بیشتر از هر عددی که فکرش را می کنید ، از ذهن گذرانده ایم . وقتی در سفریم و به مناظر طبیعت نگاه می کنیم ، در کوه ...

مسابقه داستان نویسی در تبیان

نه؛ قرار نیست حتما نویسنده حرفه ای باشید. این جا همه داستان نویس اند؛کافی است کمی علاقه و استعداد داشته باشید. چطور و چگونه؟ این مطلب را تا انتها بخوانید.

مجتبی شاعری - بخش ادبیات تبیان

 

داستان نویسی

قصه نوشتن مثل یک رویای هرگز ندیده است . آدم هایی که ندیده ایم ، جاهایی که نرفته ایم و حوادثی که هیچ وقت برایمان اتفاق نیافتاده اند . همه ی این ها را هزار بار و شاید بیشتر از هر عددی که فکرش را می کنید ، از ذهن گذرانده ایم . وقتی در سفریم و به مناظر طبیعت نگاه می کنیم ، در کوهپایه و یا  دامنه ی کوهی نشسته ایم و حس می کنیم  که همه ی دنیا زیر پای ماست . وقتی به یک موسیقی دلخواه گوش می دهیم . همه ی این وقت ها رویای ما ، تخیل ما  جان می گیرد . تصویر جلوی چشممان می آید ، اسم آدمی ها برایمان زنده می شود و آن وقت حادثه ای ، تصمیمی از راه می رسد و این همه را به هم ربط می دهد . 
کار قصه نویس همین است. نوشتن همین رویا ها و آدمی ها و تصمیماتشان . این ها را می نویسد و خیلی از اوقات می گذارد که خود آدمی های قصه ، قهرمان ها و ضدقهرمان ها و معمولی ها بیایند و احاطه اش کنند . می گذارد آدمی ها خودشان حرف بزنند و خودشان تصمیم بگیرند و اصلا باید همین طور باشد . قصه ای که محل صدور بیانیه ی اخلاقی و آموزشی نویسنده اش باشد ، خواننده ندارد .

تبیان برای نوشته های برگزیده امکان نشر کتاب را فراهم خواهد کرد

برای تمرین آغازین نوشتن همین کار بهترین است . سپردن ذهن به رویای چند نفر که خوب می شناسیمشان یا دست کم می خواهیم سر از کارشان در بیاوریم . برای نوشتن داستان تمرین های زیادی هست . که قصد داریم در هر شماره ی کارگاه داستان نویسی چند تا از این تمرین ها را با هم مرور کنیم و در بخش ادبیات داستانی تبیان قصه های مخاطبین تبیانی جمع شود و روزی ��شود که از میان همین خوانندگان تبیان که رویای نوشتن دارند ، نویسنده های درجه یک پیدا بشوند .
کارگاه داستان نویسی تبیان ، این امکان را فراهم می کند که داستان هر کس که بخواهد دیده شود و دیگران درباره ی آن نظر بدهند . از اظهار نظر دیگران واهمه نداشته باشید . اصلا یک قصه نویس در میانه ی نقد و حرف دیگران است که به امتیازهای نوشته اش پی می برد . تبیان برای نوشته های برگزیده امکان نشر کتاب را  فراهم خواهد کرد .

تمرین اولین شماره ی کارگاه داستان، نوشتن ادامه ی یک قصه است .
قصه ای که شما آن را ادامه می دهید و به پایانش می رسانید.

قصه اول

ساعت از یازده گذشته بود . به هر کس که فکر می کردم خبری از او داشته باشد ، تلفن زدم . هیچ کس خبری نداشت . هیچ کس . یاد حرف هفته ی پیشش افتادم . آن جا که با هم بحثمان شد و آن وقت که کارهایی که برایش کرده بودم را گران فروخته بودم ...

علاقمندان برای تکمیل این قصه تا 30 شهریور فرصت دارند.

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه