سرویس کشکول جام نیوز:

 

آن روز ها گنجشک را رنگ می کردند و جای قناری می فروختن
این روز ها هوس را رنگ می کنند و جای عشق می فروشند
آن روزها مال باخته می شدی
و این روز ها دلباخته . . .

 

heartheartheart


مست شد...
خواست که ساغر شکند!
عهد شکست...
فرق پیمانه و پیمان ز کجا داند، مست...

 

heartheartheart

 

بهار پشت زمستان بهار پشت بهار....
دلم گرفت؛ از این گردش و از این تکرار

 

heartheartheart


زخمی در پهلویـم است..
روزگار نمک می پاشــد..
و مـن به خــود می پیچـــــم..
و همه فــــکر می کنند می رقـصم

 

heartheartheart

 

احمقانه تر از دوست داشتن های یک طرفه ...
تنهایی های دو طرفه ست . . .

 

heartheartheart


نه مثل ِ هر کس !!!
مثل ِ کسی که برایم “کس ِ دیگریست” ،
دعایت می کنم …

 

206

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه