سرویس کشکول جام نیوز:

 

1 اجاره نشین خوش نشینه !

2 ارزان خری، انبان خری !

3 از اسب افتاده ایم، اما از نسل نیفتاده ایم !

4 از اونجا مونده، از اینجا رونده !

5 از اون نترس که های و هوی داره، از اون بترس که سر به تو داره !!

6 از این امامزاده کسی معجزه نمی بینه !!

7 از این دم بریده هر چی بگی بر میاد !!

8 از این ستون به آن ستون فرجه !

9 از بی کفنی زنده ایم !

10 از دست پس میزنه، با پا پیش میکشه !

11 از تنگی چشم پیل معلومم شد --- آنانکه غنی ترند محتاج ترند !

12 از تو حرکت، از خدا برکت .!

13 از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است !

14 از خر افتاده، خرما پیدا کرده !

15 از خرس موئی، غنیمته !

16 از خر میپرسی چهارشنبه کیه ؟!

17 از خودت گذشته، خدا عقلی به بچه هات بده !

18 از درد لا علاجی به خر میگه خانمباجی !!

19 از دور دل و میبره، از جلو زهره رو !!

20 از سه چیز باید حذر کرد، دیوار شکسته، سگ درنده، زن سلیطه !

21 از شما عباسی، از ما رقاصی !

22 از کوزه همان برون تراود که در اوست ! ( گر دایره کوزه ز گوهر سازند )!

23 از کیسه خلیفه می بخشه !

24 از گدا چه یک نان بگیرند و چه بدهند !

25 از گیر دزد در آمده، گیر رمال افتاد !

26 از ماست که بر ماست !

27 از مال پس است و از جان عاصی !

28 از مردی تا نامردی یک قدم است !

29 از من بدر، به جوال کاه !

30 از نخورده بگیر، بده به خورده !

31 از نو کیسه قرض مکن، قرض کردی خرج نکن !

32 از هر چه بدم اومد، سرم اومد !

33 از هول هلیم افتاد توی دیگ !

34 از یک گل بهار نمیشه !

35 از این گوش میگیره، از آن گوش در میکنه !

36 اسباب خونه به صاحبخونه میره !

37 اسب پیشکشی رو، دندوناشو نمیشمرند !

38 اسب ترکمنی است، هم از توبره میخوره هم ازآخور !

39 اسب دونده جو خود را زیاد میکنه !

40 اسب را گم کرده، پی نعلش میگرده !

41 اسب و خر را که یکجا ببندند، اگر همبو نشند همخو میشند !

42 استخری که آب نداره، اینهمه قورباغه میخواد چکار ؟ !

43 اصل کار برو روست، کچلی زیر موست !

44 اکبر ندهد، خدای اکبر بدهد !

45 اگر بیل زنی، باغچه خودت را بیل بزن !

 

 

 ضرب المثل های قدیمی و جالب (سری اول) - تصویر 1                                                       کلیپ های برگزیده                                                       ضرب المثل های قدیمی و جالب (سری اول) - تصویر 2

 ضرب المثل های قدیمی و جالب (سری اول) - تصویر 3

شوخی جالب با بهاره رهنما

 ضرب المثل های قدیمی و جالب (سری اول) - تصویر 4

یک نینجای واقعی!

 ضرب المثل های قدیمی و جالب (سری اول) - تصویر 5

یک نینجای واقعی!

 ضرب المثل های قدیمی و جالب (سری اول) - تصویر 6

وقتی یک دختر لوس می شود!

برگرفته از جام تیوب (سرویس فیلم جام نیوز)

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه