سرویس کشکول جام نیوز:

آب از دستش نمیچکه !

×*×*×*×

آب از سر چشمه گله !

×*×*×*×

آب از آب تکان نمیخوره !

×*×*×*×

آب از سرش گذشته !

×*×*×*×

آب پاکی روی دستش ریخت !

×*×*×*×

آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم !

×*×*×*×

آب را گل آلود میکنه که ماهی بگیره !

×*×*×*×

آب زیر پوستش افتاده !

×*×*×*×

آب که یه جا بمونه، میگنده

×*×*×*×

آبکش و نگاه کن که به کفگیر میگه تو سه سوراخ داری !

×*×*×*×

آب که از سر گذشت، چه یک ذرع چه صد ذرع ـ چه یک نی چه چه صد نی !

×*×*×*×

آب که سر بالا میره، قورباغه ابوعطا میخونه !

×*×*×*×

آب نمی بینه و گرنه شناگر قابلیه !

×*×*×*×

آبی از او گرم نمیشه !

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه