ازبهلول پرسیدند لباسهایت چرک شده چرا نمی شوئی؟ بهلول جواب داد : بازچرک خواهد شد !

ازبهلول پرسیدند لباسهایت چرک شده چرا نمی شوئی؟

 

 

بهلول جواب داد : بازچرک خواهد شد !

 

 

گفتند : مرتبه دوم بشوی .

 

 

بهلول گفت : باز هم چرک خواهد شد !

 

 

گفتند دوباره بشوی !

 

 

بهلول گفت :معلوم می شود که من برای لباس شستن دنیا آمدم . 

 


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه