مرحوم شیخ طوسی رضوان اللّه تعالی علیه به نقل از علی بن بلال بغدادی - كه یكی از اصحاب امام عسكری علیه السلام می باشد - حكایت كند: روزی به همراه عدّه ای از علماء و بزرگان حضور مبارك امام حسن عسكری علیه السلام رسیدیم تا آن كه از آن حضرت درباره امام و حجّت بعد از او جویا شویم

مرحوم شیخ طوسی رضوان اللّه تعالی علیه به نقل از علی بن بلال بغدادی - كه یكی از اصحاب امام عسكری علیه السلام می باشد - حكایت كند: روزی به همراه عدّه ای از علماء و بزرگان حضور مبارك امام حسن عسكری علیه السلام رسیدیم تا آن كه از آن حضرت درباره امام و حجّت بعد از او جویا شویم .

همین كه وارد مجلس حضرت شدیم ، مشاهده كردیم كه بیش از چهل نفر در منزل آن حضرت ، اجتماع نموده اند.

عثمان بن سعید عَمری حركت كرد و ایستاد، سپس اظهار داشت : یابن رسول اللّه ! می خواهم از چیزی سؤال نمایم كه شما خود نسبت به آن آگاه هستی .

حضرت فرمود: فعلاً بنشین.

بعد از آن ، امام حسن عسكری علیه السلام با حالت غضب حركت نمود و خواست كه از مجلس خارج شود، فرمود: كسی بیرون نرود تا من برگردم .

چون لحظاتی گذشت ، حضرت مراجعت نمود و با صدائی بلند فرمود: ای عثمان بن سعید! و عثمان بن سعید با شنیدن سخن حضرت ، از جای خود برخاست و سر پا ایستاد.

امام علیه السلام اظهار داشت : آیا مایل هستی كه شما را به آنچه می خواهید، خبر بدهم ؟ همگان گفتند: آری ، یاابن رسول اللّه !

امام علیه السلام فرمود: آمده اید تا از خلیفه و حجّت خداوند متعال ، بعد از من سؤال نمائید!؟

تمام افراد گفتند: بلی ، ما برای همین موضوع آمده ایم .

در همین اثناء، كودكی همانند پاره ای از ماه و شبیه ترین افراد به امام حسن عسكری علیه السلام ظاهر گشت .

سپس امام حسن عسكری علیه السلام فرمود: این كودك ، امام شما پس از من خواهد بود و او خلیفه و جانشین من می باشد، او را تابع و پیرو باشید؛ و از یكدیگر متفرّق نشوید كه هلاك می گردید. و سپس افزود: از این پس دیگر او را نخواهید دید، مگر آن كه وقتش فرا برسد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه