روزی بهلول بر هارون‌الرشید وارد شد. خلیفه گفت: مرا پندی بده!

 

روزی بهلول بر هارون‌الرشید وارد شد.
 
خلیفه گفت: مرا پندی بده!
 
بهلول پرسید: اگر در بیابانی بی‌آب، تشنه‌گی بر تو غلبه نماید چندان که مشرف به موت گردی، در مقابل جرعه‌ای آب که عطش تو را فرو نشاند چه می‌دهی؟
 
گفت : ... صد دینار طلا.
 
پرسید: اگر صاحب آب به پول رضایت ندهد؟
 
گفت: نصف پادشاهی‌ام را.
 
بهلول گفت: حال اگر به حبس‌البول مبتلا گردی و رفع آن نتوانی، چه می‌دهی که آن را علاج کنند؟
 
گفت: نیم دیگر سلطنتم را.
 
بهلول گفت: پس ای خلیفه، این سلطنت که به آبی و بولی وابسته است، تو را مغرور نسازد که با خلق خدای به بدی رفتار کنی.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه