موسی بن قاسم گوید: به امام جواد علیه السلام عرض كردم : خواستم به نیابت از شما و پدرت خانه را طواف كنم اما به من گفته شد به نیابت از اوصیاء، طواف كردن جایز نیست .

موسی بن قاسم گوید: به امام جواد علیه السلام عرض كردم : خواستم به نیابت از شما و پدرت خانه را طواف كنم اما به من گفته شد به نیابت از اوصیاء، طواف كردن جایز نیست .

امام علیه السلام فرمود بلكه هر قدر می توانی طواف كن و بدان كه طواف از جانب اوصیا جایز است .

سه سال از این ماجرا گذشت و با آن حضرت ملاقات كردم و عرض كردم : من سه سال پیش از شما اجازه خواستم تابه نیابت از شما و پدرت طواف كعبه كنم و شما هم اجازه دادید و من آنچه خواستم طواف كردم سپس چیزی به قلبم خطور كرد و مطابق آن عمل كردم .

فرمود: چه چیزی به قلبت خطور كرد؟ عرض كردم : یك روز به نیابت از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله طواف كردم .

حضرت جواد علیه السلام سه بارگفت : صلی اللّه علیه و آله . عرض كردم : در روز دوم از جانب امیر مومنان علی علیه السلام طواف كردم ، روز سوم از جانب امام حسن علیه السلام روز چهارم از جانب امام حسین علیه السلام روز پنجم از جانب امام سجاد علیه السلام ، روز ششم ازجانب امام باقر علیه السلام ، روز هفتم از جانب امام صادق علیه السلام ، روز هشتم از جانب امام كاظم علیه السلام ، روز نهم از جانب امام رضا علیه السلام و روز دهم از جانب شما طواف كردم و ایشان هستند كه من بر اساس ولایتی كه بر من دارند دین خداوند را پذیرفته ام .

امام جواد علیه السلام فرمود: سوگند به خدا اكنون دارای دین خدا هستی همان دینی كه جز آن از بندگانش پذیرفته نمی شود.

عرض كردم : چه بسا به نیابت از مادرتان فاطمه زهرا علیه السلام طواف كردم و گاهی طواف نكردم . فرمود: این كار را بسیار بجا آور، زیرا بهترین عملی كه انجام می دهی به خواست خداوند همین است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه