جام کشکول:

- دکتر چی بهش بدم؟

-  آب ، آب زیاد بهِش بده.

بچه شیش ماهه با چقدر آب سیراب  می شه؟

-  سه قاشق غذا خوری.

مسمارداغ


فکر کرد در که بسوزد، او آرام می گیرد.اما هرچه آتش شعله ورترمی شد او هم گــُر می گرفت .از آتشی که درپای کوهی از زین چهارپایان حجاج  در کنار برکه غدیر در جان او افتاده بود  .آن وقت که محمد(ص) گفت:

-   او مولای شماست.

ودست علی(ع) را به سوی آسمان گرفت .

همان جا نقشه ی دیگری کشید. که  آسمان هم در آن نقش داشت، وقتی پدرخون نوزادش را به آسمان پرتاب کرد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه