حجاب حضرت فاطمه زهرا (س)


کسى که نابینا بود از حضرت فاطمه (س) اذن ورود به منزل گرفت. ایشان احتجاب کردند. پیامبر (ص) به دختر گرامیشان فرمودند:« براى چه خود را از فرد نابینائى پوشاندى؟» ایشان عرض کردند: « اگر او مرا نبیند،

من او را می‏بینم و بویش را استشمام می کنم.» پیامبر فرمود:« شهادت میدهم که تو پاره تن من هستى.»


 مورخ خبر داده است این خبر             که آن فاطمه دخت خیر البشر

 

ز مهمان کورى تحجب نمود                   بدیدش پیمبر تعجب نمود

 

  بفرمود کى دختر نیک‏خو                   ز چیست احتجابت زکورى بگو

 

بگفتا گر این مرد کور است لیک           مَنَش نیستم کور اى نیک نیک‏

 

  نه بیند مرا او به بینم مَنَش                چرا چشمم افتد به حجم تنش‏

 

  علاوه بر آن بوى زنها مدام                   بهر مرد بیگانه باشد حرام‏

 

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه