برندگان نخستین مسابقه داستان نویسی تبیان خسته نباشید! همین که تصمیم گرفتید بنویسید یعنی برنده اید. ابتدا چند نکته کلی درباره قصه های تان بیان می کنیم و در ادامه ضمن معرفی برندگان سوژه بعد را می خوانید. مجتبی شاعری – بخش ادبیات تبیان   نگاهی به قصه های شما در شماره قبل فقط ادامه داستانها را ننوشتید بلکه موضوع داستانها را آن طور که میخواستید پرورش دادید . یافتن سوژه ی مجزا ومنحصر به فرد نیز از همین قاعده پیروی می کند. در شماره ی پیشین کارگاه داستان نویسی آغاز داستانی به مشارکت گذاشته شد که ...

برندگان نخستین مسابقه داستان نویسی تبیان

خسته نباشید! همین که تصمیم گرفتید بنویسید یعنی برنده اید. ابتدا چند نکته کلی درباره قصه های تان بیان می کنیم و در ادامه ضمن معرفی برندگان سوژه بعد را می خوانید.

مجتبی شاعری – بخش ادبیات تبیان
داستان نویسی

 

نگاهی به قصه های شما

در شماره قبل فقط ادامه داستانها را ننوشتید بلکه موضوع داستانها را آن طور که میخواستید پرورش دادید . یافتن سوژه ی مجزا ومنحصر به فرد نیز از همین قاعده پیروی می کند.

در شماره ی پیشین کارگاه داستان نویسی آغاز داستانی به مشارکت گذاشته شد که به خوبی از آن استقبال شد. دلیل آن را هم در دو نکته می توان جست و جو کرد اول این که دنیای ذهنی راوی حس همزادپنداری ایجاب می کند و مخاطبی که قصد نوشتن ادامه ی داستان را دارد می تواند علاوه بر خلق یک حادثه به واکاوی درونی روای-قهرمان داستان نیز بپردازد . دوم این که وهم و تعلیق داستان بسیار مشخص و کاربردی است . غرض از کاربردی بودن حس تعقیبی است که می شود برای هر خواننده یا مخاطب موجب شد .

در اکثر داستان ها یی که مخاطبان تبیانی سامان داده اند ، گزاره ی واقعیت نگاری لمس می شود و این نکته برای یک نویسنده می تواند اسباب مناسبی برای ادامه ی مسیر باشد . واقعیت نگاری شامل دو بخش می شود اول حوادثی که برای خواننده مابه ازا بیرونی و اجتماعی داشته باشد و دوم این که پایان بندی داستان را منطقی جلوه دهد . از این باب اکثریت قریب به اتفاق داستان ها مشمول حس صادقانه ی نویسنده اش است .

 

 از شخصیت هایی استفاده کنید که برای مخاطب داستان جنبه های اجتماعی بیشتری داشته باشد . به سراغ دنیای درونی قهرمانتان نروید . تلاش کنید که اعمال آدمی داستان روایت شود و نه عقایدش

برای درس های نخستین یک کارگاه داستان نویسی به میان آوردن زبان نویسنده نمی تواند مناسب باشد . در آغاز نوشتن نباید هنرآموز داستان نویسی را درگیر سبک های ادبی کرد. پس شما هم در فکر رسیدن به زبان و سبک منحصر به فرد خود نباشید . به مرور به زبان و ادبیات شخصی تان خواهید رسید . آن چه در آغاز کار برای شما مهم خواهد بود ،از کار در آوردن داستان و اتفاق است . حتی به شخصیت پردازی هم خیلی فکر نکنید . اهمیت کار شما در این است که بتوانید حادثه ای را درست روایت کنید و روند داستانی را در آن به مخاطبتان منتقل کنید . هر چند که برای شخصیت پردازی درست نیز راه حل ساده ای وجود دارد .

پیشنهاد اول

برای شخصیت پردازی آدمی های داستانتان به سراغ خلق یک موجود ندیده و نشنیده نروید . از میان افرادی که می شناسید یک نفر را انتخاب کنید و دقیقا همان شخص را در موقعیت اتفاق داستانتان قرار دهید . بگذارید که خود قهرمان یا ضدقهرمان داستان در مورد ادامه ی کارهایش تصمیم بگیرد . عقاید و یا علاقه های شخصی یتان را به افراد داستان تحمیل نکنید . در نظر بگیرید که واقعا چنین آدمی در شرایطی که شما رقم می زنید چه می کند . آن وقت پیش از استقبال خوانندگان خودتان از نوشتن داستان جا می خورید و لذت می برید .

پیشنهاد دوم

از شخصیت هایی استفاده کنید که برای مخاطب داستان جنبه های اجتماعی بیشتری داشته باشد . به سراغ دنیای درونی قهرمانتان نروید . تلاش کنید که اعمال آدمی داستان روایت شود و نه عقایدش .

برندگان 

با احترام به همه نوشته ها این سه داستان به عنوان برترین قصه های شماره یک انتخاب و معرفی می شوند:

1-26

1-6

1-18

موضوع این شماره

برای این شماره به جای این که ادامه ی داستانی نیمه تمام را بنویسید چند اتفاق را در نظر بگیرید . هر اتفاقی که دوست دارید . اتفاق ها می تواند مربوط به وقایعی باشد که در چند روز گذشته برایتان رخ داده . چالش هایی که شما را مجبور به تصمیم گیری کرده و یا این که شما را در انتظار قرار داده . وقایعی که ناگزیر با چند نفر در مورد آن صحبت کرده اید و سرانجام آن ها هنوز مشخص نیست . به مناسبت های مذهبی ، ملی و یا اجتماعی فکر کنید و آن ها را در یک جا به هم برسانید . ربط دادن موضوع ها همیشه برای مخاطب جالب است .

علاقمندان برای شرکت در این مسابقه تا ٣٠ مهر فرصت دارند.
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه